Uitnodiging Ledenvergadering

Ledenvergadering

zaterdag 25 november 2023 om 20.00 uur in het ijsbaangebouw

Agenda:

1 Opening
2 Ingekomen stukken/mededelingen
3 Notulen vorige ALV
4 Bestuur
Aftredend: –
Verkiezing nieuwe voorzitter
Dirk-Jan Broekema heeft zich gemeld voor deze functie. Kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de alv melden bij één van de overige bestuursleden

5 Verslag penningmeester
6 Kascommissie
– Verslag
– Kiezen nieuw lid kascommissie

7 PAUZE

8 Oliebollenactie
9 Onderhoud
10. Energie verbeterplan
11. 2024 – honderd jarig bestaan ijsvereniging Reitdiep
11 Rondvraag/wvttk
12 Sluiting

(of klik hier om de agenda te downloaden)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *